Skimmelsanering

Få hurtig og professionel skimmelsanering til konkurrencedygtige priserHurtig og professionel skimmelsanering til konkurrencedygtige pris er.

Skimmelsvamp i boligen eller virksomheden kan give helbredsmæssige gener for de, der opholder sig i bygningen. Derfor bør et problem med skimmelsvamp tages hånd om.

Mindre områder kan man selv rense med desinficerende og svampedræbende rensemidler. Men er der tale om større områder, skal der en egentlig, professionel skimmelsanering til.

Det kan vores søsterfirma AGX Byg klare for dig. De tager sig af hele processen, fra A til Z, inklusive den afsluttende rengøring.

Kontakt os vedr. skimmelsanering

* Skal udfyldes

Både vi og AGX Byg kan desuden hjælpe med at fastslå det fulde omfang af problemet, hvis det ikke allerede er gjort. Det vil typisk være gennem en eller flere destruktive undersøgelser, der nøje kortlægger hvor skimmelsvampen er, og hvor meget der er.

Det optimale resultat

Skimmelsvamp kan fjernes på mange forskellige måder. De tre mest almindelige metoder ved skimmelsanering er:

  • Kemisk (biovenlig)
  • Mekanisk
  • Microclean (tørdamp)

AGX Byg benytter sig altid af den eller de metoder, der egner sig bedst til den pågældende opgave. Det sikrer dig det optimale resultat.

Når AGX Byg skimmelsanerer, er kontrolmålinger, reetablering, maling, afsluttende rengøring osv. altid inkluderet. Viser en eller flere kontrolmålinger, at skimmelsvampen ikke helt er fjernet, gentages processen, indtil skimmelsvampen er helt renset bort.

Hvis du selv vil gøre en del af arbejdet, kan det også lade sig gøre. Så kan AGX Byg f.eks. blot sørge for selve skimmelsaneringen. Det er helt op til dig.

Ikke alt kan saneres

Sarte, porøse materialer, f.eks. puds, gipsplader, isolering og spånplader, kan for det meste ikke skimmelsaneres med gængse afrensningsmetoder. Derfor vil denne type materialer typisk skulle fjernes/rives ned og bortskaffes.

Derpå skal man typisk afrense bag/under de fjernede materialer. Der kan således sagtens gemme sig skimmelsvamp i den under- eller bagvedliggende konstruktion.

Slut af med rengøring

Sporer fra svampene/rester fra svampeceller er normalt det største problem med skimmelsvamp. Det skyldes, at de spredes i indeklimaet og kan give helbredsmæssige gener.

Derfor vil AGX Byg foretage en grundig rengøring efter en skimmesanering. Altså grundig støvsugning og afvaskning af alle overflader, hvor der benyttes almindelige rengøringsmidler. Det kan man naturligvis også vælge selv at stå for.

Tekstiler der har været opbevaret i f.eks. skabe med skimmelsvamp, kan normalt renses med en kogevask. Tekstiler, der har været i direkte kontakt med større mængder skimmelsvamp, bør kasseres for en sikkerheds skyld. Er du i tvivl om skimmelsanering, så spørg os gerne.

Fjerner de sidste restsporer

Efter en skimmelsanering vil det ofte være en rigtig god ide at foretage en desinficering af de rum, der er blevet sanerede – alternativt hele boligen/virksomheden. Det kan AGX Byg selvfølgelig også håndtere for dig.

Ved en desinficering fjernes alle rester af skimmelsvamp. Til desinficeringen anbefaler vi en såkaldt koldtåge-behandling som sikrer, at organismerne hverken kan overleve eller sprede sig yderligere, hvis årsagen til problemet med skimmelsvamp allerede er elimineret.

Desuden vil koldtåge-behandlingen have en præventiv virkning. Typisk i op til et par måneder.

Selv om en koldtåge-behandling således er særdeles effektiv, er den også meget miljøvenlig. Derfor har Sundhedsstyrelsen godkendt det til brug i storkøkkener og på hospitaler.

Sådan kontakter ud os

Er du interesseret i at få foretaget en skimmelsanering i din bolig eller virksomhed, så kontakt os på tlf. 31 11 90 00 eller [email protected].