Gratis levering på alle ordrer

+45 61 42 40 40

Hvad er skimmelsvamp?

Settle plate med skimmelsvampSkimmelsvamp er faktisk mere et begreb end en betegnelse. Skimmelsvamp dækker således over en større gruppe af svampe, der har flere fællestræk.

Herunder at de kræver et fugtigt klima for at kunne vokse og trives. Samt, at de benytter organiske materialer som fødekilde.

Og så kan de forskellige skimmelsvampe påvirke vores dagligdag på særdeles uheldig vis. Det skyldes de sporer og giftstoffer, de udsender i luften.

Kan give varige mén
Skimmelsvampe kan forårsage forskellige fysiske problemer. Bl.a. træthed, hovedpine og åndedrætsbesvær. Dertil kommer mange andre symptomer, der kan minde om allergiske reaktioner.

For personer, der i forvejen lider af astma, kan det tilmed forværre symptomerne. I værste fald kan skimmelsvamp også direkte give kroniske allergier eller astma.

Årsagen er, at såvel skimmelsvampe som de sporer, de udsender, frigiver mange forskellige stoffer. Bl.a. giftstoffer (toksiner), der kan gøre dig syg. Og, i de værste tilfælde, give varige mén.

Personer med allergi kan også få problemer med andre svampesporer end de, der normalt forekommer udendørs.

Sporer fra de skimmelsvampe, der vokser på fugtige byggematerialer i vandskadede bygninger, kan således også give symptomer og være årsag til sygdom.

Skimmelsvampe og høfeber
HøfeberLangt de fleste forbinder med pollen fra planter som birk, græs og bynke. Men symptomerne på høfeber kan også skyldes allergier for bl.a. husstøvmider, pelsdyr og sporerne fra skimmelsvampe.

Sporerne fra skimmelsvampe spredes på samme måde som pollen fra planter, og kan, ganske som pollen, give høfeber. Alligevel minder skimmelsvamp-sporer mere om planternes frø, da de, i modsætning til pollen, kan skabe ny vækst.

I Danmark er det slægterne Alternaria og Cladosporium, der tegner sig for flertallet af de normalt forekommende skimmelsvamp-sporer udendørs, som kan fremkalde høfeber eller andre allergiske reaktioner. Cladosporium fører klart feltet med en andel på hele 70 procent.

Men selv om disse to slægter tegner sig for det meste, er også sporer fra slægterne Aspergillus og Penicillium ganske almindelige. Ligeledes kan skimmelsvampe som Botrytis og Mucor give høfeber.

Er stort set alle vegne
Sporer fra skimmelsvampe vil altid kunne findes i luften udendørs. Mængden afhænger dog af årstiden. For eksempel vil der i perioder med frost være næsten ingen eller meget få sporer i luften.

Mængden af sporer tiltager for alvor først på sommeren. Den største mængde findes normalt i løbet af august, hvorpå mængden aftager henover efteråret.

Vejret har dermed en stor betydning for skimmelsvampe. Svampene har nemlig de bedste betingelser for vækst, hvis vejret er både varmt og fugtigt, mens de nemmest spreder sig i tørt, blæsende vejr.

Til gengæld bryder de sig slet ikke om frostvejr. I vintermånederne sikrer svampene derfor deres overlevelse ved, at sporerne gemmer sig for frosten i jorden.

Elsker fugt
Fugtige omgivelser skaber nærmest ideelle vækstbetingelser for skimmelsvampe. Derfor skal der ikke meget til, før man risikerer skimmelsvamp.

Skimmelsvamp lever af organisk materiale, og forekommer derfor i og på organiske materialer. F.eks. træ, maling, tapet og støv. Men svampene kan også forekomme på uorganiske materialer som mineraluld. Det kræver blot, at der er nok fugt og f.eks. støv til stede.

Skimmelsvamp optræder i øvrigt i mange forskellige former og farver. Med andre ord kan udseendet variere ganske meget, hvorfor skimmelsvamp da heller ikke lige er til at genkende med det blotte øje. Dog kan mange skimmelsvamp-arter genkendes på, at de lugter muggent.

Kan føre til hussvamp
Skimmelsvamp skader i sig selv hverken en bygning eller de enkelte bygningsdele. Men skimmelsvamp er et tydeligt tegn på, at der gennem længere tid har været fugtigt i boligen.

Det betyder, at der så også være rigtig gode vækstvilkår for andre typer svampe. F.eks. hussvamp, der i værste fald kan ødelægge en bygning.