Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

I vores FAQ finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om skimmelsvampOftest stillede spørgsmål om skimmelsvamp – med svar!

Her kan du finde svar på de spørgsmål om skimmelsvamp, vi oftest får i telefonen og via e-mail. Spar tid og find svaret her, allerede inden du kontakter os.

Hvad er skimmelsvamp?
Skimmelsvampe betegner en større gruppe af svampe, der har flere fællestræk. Bl.a. kræver de et fugtigt klima for at kunne vokse og trives, samt benytter organiske materialer som fødekilde.

Ét væsentligt fællestræk for svampene er dog, at de kan påvirke vores dagligdag på særdeles uheldig vis. Det skyldes ikke mindst de sporer og giftstoffer, de udsender.

Her kan du finde mere information om skimmelsvamp.

Hvor kommer skimmelsvamp fra?
Skimmelsvampe findes overalt i naturen og deres sporer finder derfor nemt ind i bygninger. F.eks. når der luftes ud eller sporerne sætter sig i tøjet. Med tilstrækkelig fugt og organisk materiale som næring kan sporerne hurtigt blive til nye svampe.

Sporer fra skimmelsvamp kan dog også finde vej ind i boligen eller på kontoret fra andre lande. F.eks. hvis man har købt frugt, potteplanter eller nye møbler. Og her passer typisk stuetemperatur godt til f.eks. sydeuropæiske skimmeltyper.

Uden tilstrækkelig fugt til at spiring kan opstå, vil man dog normalt aldrig opdage disse skimmelsporer. Og de vil typisk forsvinde igen ved næste rengøring.

Hvordan opstår skimmelsvamp?
Skimmelsvampe vokser i kolonier som tynde, forgrenede tråde (hyfer). Hyferne danner tilsammen svampens såkaldte mycelium.

Under de rette vækstbetingelser vil der blive dannet sporer (lidt ligesom frø), der typisk spredes via luften. Lander sporerne et sted med fugt og næring, vil de kunne spire og dermed danne nyt mycelium. Nye kolonier kan ligeledes opstå, hvis små brudstykker af mycelium frigives til luften.

Er man uheldig og får en vandskade, kan et skimmelangreb altså opstå i løbet af nogle få uger.

Hvorfor opstår skimmelsvamp?
For at en skimmelsvamp kan vokse kræves ilt, næring og fugt. I en normal bygning vil der altid være både ilt og næring i form af organiske materialer (kan også være støv). Så er der pludselig også tilstrækkelig fugt, vil skimmelsvamp altså kunne vokse.

Da skimmelsvampe desuden findes overalt i naturen, vil deres sporer også finde ved ind i bygninger. Og her vil de altså kunne spire og vokse sig til skimmelsvamp, når der er ilt, næring og fugt.

Hvor kan skimmelsvamp vokse?
Skimmelsvampe lever af organisk materiale, og findes derfor normalt i og på organiske materialer som f.eks. træ, maling, tapet og støv. Skimmelsvampe kan imidlertid også forekomme på uorganiske materialer, f.eks. mineraluld. Det kræver blot nok fugt og f.eks. støv (der oftest er organisk).
Hvor findes skimmelsvamp?
Skimmelsvamp findes alle vegne i naturen, hvor de vokser på både jord og plantedele. Skimmelsvampe afgiver sporer, der kan være så små at de ikke ses med det blotte øje, til omgivelserne. Disse sporer finder let vej ind i bygninger, hvor de kan udvikle sig til skimmelsvampe på overflader, der har været fugtige gennem en periode.
Hvor er der størst risiko for skimmelsvamp?
Skimmelsvampe har ideelle vækstbetingelser i fugtige omgivelser. Derfor er der størst risiko for skimmelsvamp i kældre, lofter, badeværelser og andre steder, der er udsat for fugt.
Hvor hurtigt kan skimmelsvamp opstå?
Under de rette forhold – tilpas varme, fugt og næring – kan skimmelsvamp etablere sig på 1-2 uger.
Er skimmelsvamp farligt?
Skimmelsvampe og sporerne, de udsender, frigiver en lang række forskellige stoffer. Mange skimmeltyper kan fremkalde allergier, mens nogle typer også producerer giftstoffer (toksiner), der kan give helbredsmæssige gener eller direkte føre til sygdom. I værste fald kan de give varige mén.

Det er dog ikke alle typer skimmelsvamp, der kan påvirke vi mennesker. F.eks. får Roquefort-ost sin helt særlige smag fra en blå skimmelsvamp (penicillium roqueforti), der tilsættes under fremstillingen. Men opdager du skimmelsvamp i din bolig eller på kontoret, bør det altid fjernes.

Hvor farligt er skimmelsvamp?
Skimmelsvampe kan forårsage forskellige fysiske gener. F.eks. kan de være skyld i hovedpine, åndedrætsbesvær og give mange andre symptomer, der kan minde om allergiske reaktioner.

Desuden kan svampene forværre symptomerne hos personer, der i forvejen lider af astma. I værste fald kan skimmelsvamp også direkte forårsage astma og kroniske allergier.

Er skimmelsvamp sundhedsskadelig?
Skimmelsvampe kan forårsage forskellige fysiske gener. F.eks. kan de være skyld i hovedpine, åndedrætsbesvær og give mange andre symptomer, der kan minde om allergiske reaktioner.

Desuden kan svampene forværre symptomerne hos personer, der i forvejen lider af astma. I værste fald kan skimmelsvamp også direkte forårsage astma og kroniske allergier.

Er skimmelsvamp altid skadelig?
Alle skimmelsvampe afgiver sporer, men ikke alle udsender giftstoffer, der kan påvirke helbredet. Men er der fugt over en længere periode, kan der, udover skimmelsvamp, også opstå råd og andre svampetyper, f.eks. ægte hussvamp og/eller hvid/gul tømmersvamp.

Disse svampetyper skal man være særligt opmærksomme på. De kan nemlig nedbryde trækonstruktioner og kan samtidig sprede sig meget indvendigt i en bygning.

Kan skimmelsvamp give høfeber?
Symptomer på høfeber kan kyldes allergier for bl.a. husstøvmider, pelsdyr og sporerne fra skimmelsvampe. Sporerne fra skimmelsvampe spredes da også på samme måde som pollen fra planter, og kan i lighed med pollen give høfeber.

Alligevel svarer skimmelsvamp-sporer mere til planternes frø. For modsat pollen kan de danne grobund for ny vækst.

I Danmark er det slægterne Alternaria og Cladosporium, der tegner sig for flertallet af de normalt forekommende skimmelsvamp-sporer udendørs, som kan fremkalde høfeber eller andre allergiske reaktioner. Cladosporium fører klart feltet med en andel på hele 70 procent.

Men selv om disse to slægter tegner sig for det meste, er også sporer fra slægterne Aspergillus og Pencillium ganske almindelige. Ligeledes kan skimmelsvampe som Botrytis og Mucor give høfeber. Læs mere om de mest almindelige skimmelsvampe i vores mini-skimmelsvampleksikon.

Lider du af høfeber, eller døjer du jævnligt med symptomerne i høfeber-sæsonen, kan det være en fordel at holde sig orienteret om mængden af pollen og sporer i luften. På forsiden af f.eks. Astma-Allergi Danmarks hjemmeside kan du altid finde det aktuelle pollen- og svampespore-niveau.

Hvordan påvirker skimmelsvamp helbredet?
Skimmelsvampe kan forårsage forskellige fysiske gener. F.eks. kan de være skyld i hovedpine, åndedrætsbesvær og give mange andre symptomer, der kan minde om allergiske reaktioner.

Desuden kan svampene forværre symptomerne hos personer, der i forvejen lider af astma. I værste fald kan skimmelsvamp også direkte forårsage astma og kroniske allergier.

Hvor meget skimmelsvamp kan man tåle?
Vi mennesker er forskellige og reagerer ikke nødvendigvis ens på de giftstoffer, skimmelsvampe kan afgive. Nogle er således langt mere følsomme end andre. Du bør derfor tale med din læge, hvis du mener dit helbred kan være påvirket af skimmelsvamp.

Vi anbefaler at man altid fjerner skimmelsvamp, hvis man opdager det – samt fjerner eller udbedrer årsagen til skimmelvæksten. De fleste vil dog ikke have problemer med f.eks. en smule skimmelsvamp mellem fliserne på badeværelset. Men breder væksten sig ud over fliserne, bør der selvfølgelig tages hånd om problemet.

Er skimmelsvamp altid synlig?
Skimmelsvampe kan sagtens optræde steder, hvor de ikke umiddelbart er synlige, f.eks. bag tapeter eller paneler. Derfor opdages de typisk først, hvis tapetet løsner sig eller der begynder at lugte muggent.
Lugter skimmelsvamp?
Ikke altid, men flere skimmelsvamp-arter afgiver dog en muggen lugt.
Hvordan ser skimmelsvamp ud?
Skimmelsvamp findes i utallige former og størrelser. Udseendet kan derfor variere ganske meget og derfor er skimmelsvamp ikke altid lige umiddelbart til at identificere med det blotte øje.
Hvilken farve har skimmelsvamp?
Skimmelsvampe kan optræde i mange former, størrelser og farver. Indendørs vil skimmelsvamp typisk vise sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter/plamager/skjolder.
Er skimmelsvamp og mug det samme?
Mug er også svampe. Mugsvampeordenen er således en samlebetegnelse for flere typer svampe, hvor skimmelsvampe er en mindre gruppe i ordenen.

Mug og skimmelsvamp har derfor også flere fællestræk: De vokser ved høj luftfugtighed på overflader af organisk materiale. Ligeledes spredes både mug og skimmelsvamp ved hjælp af sporer.

Kan der være skimmelsvamp i juletræet?
Et juletræ eller bare en grangren kan sagtens bringe sporer fra skimmelsvamp med ind i hjemmet eller på kontoret. DNA-analyser foretaget af den danske udviklings- og analysevirksomhed HouseTest viser således at der kan være op til store mængder skimmelsvamp i granen.

Er skimmelsporerne først inde, skal der blot den rette mængde fugt til. Så kan sporerne i løbet af kort tid udvikle sig til egentlig skimmelsvamp, der kan påvirke helbredet.

Blandt de skimmelsvampe analyserne påviste, var der adskillige arter, der er kendt for at kunne give gener. Bl.a. Cladosporium, som ofte forbindes med bl.a. høfeber. Men også arterne Aspergillus og Penicillium, der kan medføre gener for mange personer.

De færreste vil dog undvære juletræ og/eller pyntegran i juletiden. Derfor er der her nogle gode råd, man kan følge:

  • Undgå, at julegranen tørrer helt ud, inden du igen skiller dig af med den. For det er de tørre grandele, der spreder allerflest sporer.
  • Undgå for høj luftfugtighed i boligen. For bliver den relative luftfugtighed for høj, kan skimmelsvamp spire.
  • Lad emhætten køre, eller sørg for udluftning, når du laver mad. Brug desuden låg på gryder, der koger, for det holder på dampen.
  • Sørg for grundig udluftning med gennemtræk flere gange dagligt (mindst 5-10 minutter hver gang). Det hjælper med at holde fugten ude af boligen.
  • Vasketøj, våde håndklæder osv. skal altid tørres udendørs eller i en tørretumbler med udtræk til det fri, da våde tekstiler afgiver store mængder fugt til luften.
Kan jeg selv teste for skimmelsvamp?
Ja, du kan teste for såvel synlig skimmelsvamp som skjult skimmelsvamp. Vi tilbyder da også begge typer test, i flere forskellige udgaver og prisklasser.

Har du mistanke om skimmelsvamp på en tilgængelig overflade, f.eks. hvis der er synlige plamager, bør du vælge en test for skimmelsvamp på overflader. Omvendt bør du vælge en test for skjult skimmelsvamp, hvis du har mistanke om at der gemmer sig skimmelsvamp bag f.eks. en væg. Ikke mindst hvis væggen er eller har været fugtig.

Vi kan også tilbyde hjælp til at finde eventuelle fugtskader og skimmelsvamp i dit hjem eller på din arbejdsplads. Her måler vi, efter en generel gennemgang, typisk fugtniveauerne i gulve, vægge og lofter. Viser der sig at være udfordringer med fugt og/eller skimmelsvanp, kan vi naturligvis også hjælpe med at udbedre problemerne. Se her hvis du selv er interesseret i at købe en fugtmåler

Læs mere om vores fugt- og skimmelsvamp undersøgelser.

Hvordan kan DNA-analyse testen finde skjult skimmelsvamp?
Skimmelsvamp gemmer sig ofte i bygningens konstruktion (skjult skimmelsvamp). Dermed er det ikke muligt at finde skimmelsvampen med traditionelle metoder, med mindre der åbnes op i konstruktionen (såkaldte destruktive undersøgelser).

Selv om skimmelsvampen vokser skjult, vil den afgive svampesporer og -toksiner til indeklimaet. Her samles de i støvet, hvilket gør det muligt at analysere støvet for DNA fra skimmelsvamp.

Hvor mange DNA-test skal jeg bruge, hvis jeg vil teste for skjult skimmelsvamp med DNA-analyse?
DNA-analysen er både meget følsom og præcis. Derfor kan du normalt nøjes med at foretage en enkelt test i 1-plans boliger/bygninger på op til 150 m2. Det forudsætter dog, at du udtager testen så centralt som muligt i boligen/bygningen.

I større boliger/bygninger bør der udtages én test pr. 150 m2. Ligeledes bør der i boliger/bygninger med flere plan udtages mindst én test pr. etage.

Hvor er det bedst at tage en DNA-test for skimmelsvamp?
Du bør foretage testen så centralt som muligt i boligen/bygningen, f.eks. køkkenalrum. Har du mistanke om at skimmelsvampen er i et specifikt rum/lokale, bør du tage testen der.
Hvor hurtigt får jeg svar på testen for skjult skimmelsvamp med DNA-analyse?
Du får normalt tilsendt en rapport indenfor højst 3-4 arbejdsdage efter prøven er modtaget på laboratoriet. Rapporten sendes til den e-mail du opgav i forbindelse med din bestilling.
Hvad gør jeg hvis DNA-analysen viser at der er skjult vækst af skimmelsvamp?
Viser analyserapporten at der er tegn på vækst af skimmelsvamp i boligen/bygningen, bør du overveje at få foretaget en mere tilbundsgående undersøgelse af problemet og dets omfang. Det vil ud over omfanget også normalt afdække, hvordan skimmelvæksten er opstået. Desuden vil du blive rådgivet om hvordan skimmelsvampen kan/skal fjernes og hvordan fremtidig vækst af skimmelsvamp kan undgås.
Dækker min forsikring angreb af skimmelsvamp?
Ikke direkte. Men hvis skimmelsvampen er opstået som følge af en anden skade, husforsikringen dækker, kan skimmelsvamp dækkes af husforsikringen. Der er dog forskel på hvor meget forsikringsselskaberne dækker. Du bør derfor spørge dit forsikringsselskab.
Dækker ejerskifteforsikringen skimmelsvamp?
I sig selv er skimmelsvamp ikke dækket af ejerskifteforsikringen, med mindre det er så omfattende på overtagelsestidspunktet, at boligen er uanvendelig. Det vil dog være op til en konkret vurdering fra forsikringsselskabets side.

Køber man f.eks. en ældre bolig med kælder, bør man forvente at der kan være både fugt og skimmelsvamp i kælderen. Det er så ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Ejerskifteforsikringen vil til gengæld kunne dække afrensning af skimmelsvamp. Det forudsætter dog at skimmelsvampen skyldes en såkaldt primær skade i bygningen, f.eks. indtrængen af vand grundet fejlkonstruktion i taget, som i forvejen er dækket af ejerskifteforsikringen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har skimmelsvamp?
Hvis der er skimmelsvamp i bygningen, bør det fjernes så hurtigt som muligt. Er der tale om et mindre og vaskbart område, f.eks. fuger og vinduesrammer, der er angrebet med skimmelsvamp, kan du ofte selv sørge for at rense det bort.

Er det mere end blot mindre angreb af skimmelsvamp, bør du overlade opgaven til professionelle. På den måde er du både sikker på at slippe helt af med problemet og at opgaven bliver løst sundhedsmæssigt forsvarligt.

Bortrenser du selv skimmelsvampen, bør du anvende professionelle og miljøvenlige renseprodukter, f.eks. BioCid Skimmel Pro+ eller Protox Hysan. Disse produkter er både indeklimatestede og godkendte, og kan også købes af private.

Hvad skal man gøre ved skimmelsvamp?
Hvis der er skimmelsvamp i bygningen, bør det fjernes så hurtigt som muligt. Er der tale om et mindre og vaskbart område, f.eks. fuger og vinduesrammer, der er angrebet med skimmelsvamp, kan du ofte selv sørge for at rense det bort.

Er det mere end blot mindre angreb af skimmelsvamp, bør du overlade opgaven til professionelle. På den måde er du både sikker på at slippe helt af med problemet og at opgaven bliver løst sundhedsmæssigt forsvarligt.

Bortrenser du selv skimmelsvampen, bør du anvende professionelle og miljøvenlige renseprodukter, f.eks. BioCid Skimmel Pro+ eller Protox Hysan. Disse produkter er både indeklimatestede og godkendte, og kan også købes af private.

Hvordan fjerner man skimmelsvamp?
Hvis du selv går i gang med at udbedre skimmelproblemer, anbefaler vi at du følger disse trin:

Find årsagen: Gå rummet/bygningen grundigt igennem. Er der f.eks. vandskader, stoppede udsugningskanaler eller møbler tæt på kolde ydervægge? Bliver der luftet ordentligt ud mindst to gange om dagen? Er emhætten i brug ved madlavning? Bliver tøj tørret udendørs eller i en tørretumbler med aftræk til det fri? Sørg for, at disse ting altid er i orden.

Fjern årsagen: Når årsagen til skimmelsvampe er fundet, skal den fjernes eller udbedres. Ellers vil der fortsat være gode vækstvilkår for skimmelsvamp.

Afrens skimmelsvampen: Dækker skimmelsvampene kun et lille areal, kan du selv rengøre området. Du bør benytte et desinficerende og svampedræbende rensemiddel, f.eks. BioCid Skimmel Pro+ eller Protox Hysan.

Dækker skimmelsvampene et større område, bør du overlade opgaven til professionelle. På den måde er du både sikker på at slippe helt af med problemet og at opgaven bliver løst sundhedsmæssigt forsvarligt.

Egenkontrol: Efter nedvaskningen af skimmelsvamp, bør det sikres at området er helt frit for skimmelsvamp – ellers gentages nedvaskning og kontrol til al skimmel er bortsaneret. Til kontrol kan man f.eks. anvende PRO-Clean testen.

Efterbehandling: Når området er helt fri for skimmelsvamp, kan det ofte betale sig at efterbehandle med BioCid Skimmel Protox Skimmel. Det vil kunne forebygge fremtidig vækst af skimmelsvamp.

Kan jeg få foretaget en undersøgelse for skimmelsvamp?
Ja, vi tilbyder også hjælp til at finde eventuelle fugtskader og skimmelsvamp på din arbejdsplads eller i dit hjem. Læs mere om vores fugt- og skimmelsvamp undersøgelser.
Hvem kan bekæmpe/fjerne skimmelsvamp?
Mange firmaer tilbyder at sanere (fjerne) skimmelsvamp. Bl.a. kan AGX Byg hjælpe med hurtig og professionel skimmelsanering til konkurrencedygtige priser.
Kan jeg selv fjerne skimmelsvamp?
Er der tale om et mindre og vaskbart område, der er angrebet med skimmelsvamp, kan du ofte selv sørge for at rense det bort. Det kan f.eks. være skimmelsvamp i fuger og vinduesrammer samt på fliser og mindre områder af vægge, hvor du selv kan fjerne skimmelsvamp

Er det mere end blot mindre angreb af skimmelsvamp, bør du overlade opgaven til professionelle. Så er du både sikker på at slippe helt af med problemet og at opgaven bliver løst sundhedsmæssigt forsvarligt.